header banner
Default

Volgens vermogensbeheerder Pantera zal bitcoin na halvering naar $148punt000 stijgen


Table of Contents

Pantera Capital is in zijn nieuwe ‘Blockchain Letter’ erg bullish over bitcoin. Het Amerikaanse hedgefonds van $4,8 miljard dat zich vooral op cryptovaluta richt, denkt dat de grootste cryptocurrency naar de $148.000 gaat.

Alles draait om halving

VIDEO:

De crypto-vermogensbeheerder bevestigt zijn optimistische kijk op de prijs van bitcoin voor 2024. Het heeft zich al veel vaker bullish uitgelaten, en zo doen ze dat ook nu weer.

Gezien de impact van eerdere halvings op de BTC-prijs, ziet Pantera de waarde van bitcoin stijgen tot $35.000 vóór de halving en tot maar liefst $148.000 erna.

“De volgende halving zal naar verwachting plaatsvinden op 20 april 2024. Aangezien de meeste bitcoins nu in omloop zijn, zal elke halvering van de block subsidie bijna precies de helft zo groot zijn als de afname van het nieuwe aanbod."

"Als de geschiedenis zich zou herhalen, zou de bitcoin bij de volgende halving stijgen naar $35.000 vóór de halving en $148.000 erna.”

Vermogensbeheerder Pantera denkt dat bitcoin na halving naar $148.000 stijgt

Als dit daadwerkelijk gaat gebeuren, zou bitcoin dus in enkele jaren nog 460% stijgen. Het hedgefonds schrijft dat de halving van 2016 het aanbod van nieuwe coins van bitcoin met slechts "een derde" zoveel verminderde vergeleken met de eerste gebeurtenis in 2012.

“Interessant genoeg had het precies een derde van de prijsimpact.”

De halving van 2020 verminderde daarentegen het nieuwe aanbod van BTC met 43% ten opzichte van de halvering van 2016, en had een 23% zo groot effect op de prijs. Dit is voor Pantera voldoende om zich al dromend rijk te rekenen.

Vermogensbeheerder Pantera denkt dat bitcoin na halving naar $148.000 stijgt

Verder kijkt het ook naar de marktcycli in vergelijking met de halving:

“Bitcoin bereikt historisch gezien 477 dagen voorafgaand aan de halving zijn dieptepunt, klimt daarna omhoog en explodeert vervolgens. De rally na de halving duurt vervolgens gemiddeld 480 dagen."

“Als de geschiedenis zich zou herhalen, zou de prijs van bitcoin op 30 december 2022 zijn dieptepunt moeten hebben bereikt.”

Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Sources


Article information

Author: John Hart

Last Updated: 1698302522

Views: 1181

Rating: 4.4 / 5 (101 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: John Hart

Birthday: 1999-11-23

Address: 4775 Tammy Mount Apt. 136, West Kimberly, DE 98882

Phone: +4895290653772265

Job: Pharmaceutical Sales Rep

Hobby: Cooking, Magic Tricks, Photography, Painting, Wildlife Photography, Tennis, Motorcycling

Introduction: My name is John Hart, I am a exquisite, esteemed, Adventurous, multicolored, variegated, accessible, resolved person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.