header banner
Default

Microsoft strikt Guido van Rossum, de maker van Python


Table of Contents

  Van Rossum zegt in een bericht op Twitter dat hij al weer genoeg had van zijn pensioen. Hij gaat bij Microsoft aan de slag voor de Developer Division. Daar wil hij opnieuw sleutelen aan het verbeteren van Python en niet alleen ten behoeven van Windows.

  De aimabele grondlegger was vorig jaar nog heel openhartig in een afscheidsinterview met AG Connect. Hij had zin in zijn pensioen waarin hij in alle rust een nieuw project kon oppakken. Hij sprak onder meer zijn zorgen uit over de overgang tussen twee belangrijke versies van Python die om verschillende redenen niet compatibel zijn en daarmee organisaties die in de oude versie hebben ontwikkeld zich voor grote transitieprojecten zien gesteld. Van Rossum heeft zelf tot vlak voor zijn pensionering dat proces bij DropBox geleid.

  Nu blijkt Van Rossum heel wat minder openhartig over wat hij precies gaat doen bij Microsoft en wat hem heeft gedreven tot het besluit dat hij zijn pensioen saai vindt. Hij antwoordt op vragen van AG Connect dat Microsoft hem heeft opgedragen bij alle vragen van de pers naar de Microsoft-persvoorlichting te verwijzen. Die hult zich zoals bekend bij veel onderwerpen graag in stilzwijgen. In inderdaad reageert de woordvoerder: "Wij hebben niets aanvullend te delen over zijn nieuwe rol op dit moment", met een verwijzing naar een algemene verklaring dat het bedrijf enthousiast is over het feit hem als onderdeel van de Developer Division te hebben. Dat Van Rossum is aangenomen, weerspiegelt de betrokkenheid bij de Python-community.

  Dus zal het nieuwe werk van Van Rossum zich vooral moeten openbaren in de opensource-gemeenschap. Microsoft is een van de meest actieve bedrijven in opensource-projecten. Het kocht in 2018 GitHub, de belangrijke developersplatform.

  I decided that retirement was boring and have joined the Developer Division at Microsoft. To do what? Too many options to say! But it’ll make using Python better for sure (and not just on Windows :-). There’s lots of open source here. Watch this space.

  — Guido van Rossum (@gvanrossum) November 12, 2020

  Sources


  Article information

  Author: Misty Peterson

  Last Updated: 1704672482

  Views: 1331

  Rating: 4.8 / 5 (108 voted)

  Reviews: 82% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Misty Peterson

  Birthday: 1958-04-09

  Address: 182 Walker Trafficway, Lake John, MS 55329

  Phone: +4060339421898558

  Job: Translator

  Hobby: Telescope Building, Skateboarding, Gardening, Bird Watching, Tea Brewing, Coin Collecting, Card Games

  Introduction: My name is Misty Peterson, I am a bold, Determined, tenacious, courageous, unswerving, capable, strong-willed person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.