header banner
Default

Student wordt miljonair nadat hij een verloren bitcoin-schat kraakt


Iemand koopt bitcoin (BTC), vergeet dit, om ze later weer te ontdekken. Het zijn van die bizarre verhalen die je zo nu en dan in crypto tegenkomt. Het verhaal van Kristoffer Koch is er een van.

Hij kocht in 2009 een grote hoeveelheid bitcoins voor een schijntje. Een paar jaar later ontdekte hij zijn BTC weer en werd daarmee in een klap miljonair. Helaas moest hij hiervoor eerst nog een lastige puzzel oplossen.

🎁 Deze week: Handel je eerste €10.000 in crypto helemaal gratis Advertentie Bitvavo

24 dollar aan bitcoin werd miljoenen waard

VIDEO: How to date a #CRYPTO trader!
Thomas Kralow

Koch schreef in 2009 zijn masterscriptie over encryptie, het versleutelen van digitale data. Tijdens zijn onderzoek stuitte hij op het toen nog onbekende Bitcoin. De cryptocurrency was destijds nog minder dan een jaar oud en dus nog bijna niemand kende het.

Voor de grap besloot de student 24 dollar neer te leggen. Daar kreeg hij 5.000 bitcoins voor terug. Maar door alle chaos die bij het afstuderen kwam kijken, vergat hij zijn crypto-investering volledig.

Pas een paar jaar later, in 2013 toen bitcoin in het nieuws kwam door zijn grote prijsstijging, herinnerde hij zich dat hij ook nog ergens een grote hoeveelheid bitcoins had liggen. Maar wat hij zich niet kon herinneren was het wachtwoord van zijn wallet!

Advertisement

24 uur in paniek op zoek naar BTC wallet

VIDEO: CRYPTO Is a SCAM!!!
Thomas Kralow

Wat volgde was een zoektocht die 24 uur duurde. Zijn wachtwoord had hij versleuteld, niet gek natuurlijk gezien zijn academische achtergrond. Het lukte hem echter maar niet om deze ook weer te ontsleutelen.

Maar eindelijk, na 24 uur, kreeg Koch het voor elkaar! Toen hij eenmaal zijn wallet opende vond hij de schatkist die hij jaren geleden was vergeten. De 5.000 bitcoins stonden nog netjes in zijn wallet. Ooit kostte hem dit 24 dollar om te kopen, maar toen hij zijn wallet wist te kraken waren ze bijna $900.000 waard!

Op dat moment besloot hij een vijfde van zijn BTC te verkopen, genoeg om een apartement te kopen in Toyen, Oslo. De rest liet hij staan.

Dan is natuurlijk de grote vraag, wat is het restant nu waard? Voor die berekening gaan we er maar even vanuit dat Koch ‘diamond hands’ heeft en zijn crypto gewoon vast heeft gehouden tijdens alle enorme pieken en dalen van de afgelopen jaren.

Tegen de huidige bitcoin prijs van 27.000 euro op Bitvavo, heeft Koch nog zeker 108 miljoen euro aan BTC. Dat zal hij waarschijnlijk niet meer zo snel vergeten!

Sources


Article information

Author: Dominique Brooks

Last Updated: 1698465362

Views: 651

Rating: 4.6 / 5 (75 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dominique Brooks

Birthday: 1953-09-19

Address: 6310 Moore Drives, Hammondport, AL 17871

Phone: +3666717275080689

Job: Forester

Hobby: Rowing, Lock Picking, Video Editing, Archery, Ice Skating, Wine Tasting, Reading

Introduction: My name is Dominique Brooks, I am a risk-taking, receptive, resolved, candid, steadfast, artistic, vibrant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.