header banner
Default

De waarde van Ripple (XRP) zal binnenkort stijgen vanwege twee redenen


In een opmerkelijke wending heeft XRP op 4 oktober een aanzienlijke toename laten zien in zijn handelsvolumes op spot exchanges en derivatenmarkten. Uit recente gegevens van het blockchain-analyseplatform CoinGlass blijkt dat deze volumes respectievelijk met 104% en 185% zijn toegenomen. Dit markeert een opvallende ontwikkeling voor de cryptomunt.

Toenemende interesse in XRP-derivaten

Terwijl XRP een opmerkelijke groei signaleert in het volume van derivatencontracten, vertoont zowel Bitcoin (BTC) als Ethereum (ETH) een daling van 30% in hun derivaten volumes. Een stijging in het aantal derivatencontracten voor XRP ten opzichte van toonaangevende cryptocurrencies zoals Bitcoin en Ethereum kan duiden op een groeiende interesse of speculatie rondom XRP. Een dergelijke trend kan positieve implicaties hebben voor de koers van XRP, aangezien verhoogde vraag en handelsactiviteit doorgaans correleren met prijsverhogingen.

Top 3 crypto derivaten volume
Top 3 crypto derivaten volume – CoinGlass

Het derivatenvolume duidt op het aantal van deze contracten dat wordt verhandeld in een bepaald tijdsbestek. In de wereld van cryptocurrencies kunnen derivaten zich manifesteren als futures, opties, of swaps. Het fundamentele onderscheid tussen spot trading en derivaten trading ligt in het feit dat men bij derivaten niet daadwerkelijk de cryptocurrency in bezit heeft. In plaats daarvan wordt een contract verhandeld dat de waarde van de betreffende cryptocurrency vertegenwoordigt.

Stijging Open Interest XRP wijst op positief sentiment

Opvallend is de stijging in het open interest volume van XRP. Open interest duidt op het totale aantal nog niet verrekende derivatencontracten, zoals futures, opties en swaps. Het geeft het aantal open posities weer in een specifiek contract. Een significante toename in open interest kan grotere prijsschommelingen teweegbrengen, aangezien het impliceert dat een groter aantal handelaren actief posities inneemt die op een later moment verrekend moeten worden.

Deze toename is indicatief voor een sterk sentiment omtrent XRP, wat zowel positief als negatief uitgelegd kan worden. Echter, gezien de eveneens stijgende derivatenvolumes, lijkt het huidige klimaat te neigen naar een overwegend positief sentiment rondom XRP.

XRP futures open interest volume
XRP futures open interest volume – CoinGlass

Conclusie

De prijs van XRP is de afgelopen dagen relatief stabiel gebleven en wordt momenteel verhandeld rond de $0,52. Echter, de combinatie van een stijging in handelsvolumes en open interest wijst op een toenemend positief sentiment rondom de digitale munt. Voor handelaren en investeerders zijn deze trends cruciaal om op te letten, omdat ze mogelijk inzicht bieden in toekomstige prijsbewegingen van XRP.

Gratis 10 euro aan Crypto

Wil je de cryptowereld betreden en wellicht Bitcoin of een andere crypto kopen? Dan hebben we geweldig nieuws voor je! Dankzij een speciale deal tussen Newsbit en Bitvavo, een van de meest toegankelijke en gebruiksvriendelijke crypto beurzen in Europa, krijgen onze lezers een exclusieve aanbieding.

Als je je aanmeldt bij Bitvavo via de onderstaande knop, ontvang je niet alleen 10 euro gratis, maar betaal je ook geen handelskosten over je eerste 10.000 euro aan transacties.

Sources


Article information

Author: Kathryn Waters

Last Updated: 1699636803

Views: 1143

Rating: 4.6 / 5 (109 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kathryn Waters

Birthday: 2015-02-20

Address: 619 Stephanie Glens Suite 786, West Taylor, WV 43978

Phone: +3855427907111590

Job: Laboratory Technician

Hobby: Tea Brewing, Cross-Stitching, Stargazing, Table Tennis, Scuba Diving, Beekeeping, Painting

Introduction: My name is Kathryn Waters, I am a important, valuable, treasured, clever, unswerving, persistent, Adventurous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.