header banner
Default

Een vriendelijke dame zou hem helpen, even later was hij 13770 euro kwijt: Gino werd slachtoffer van spoofing


Table of Contents

  Gino Roosen diende klacht in bij de bank en de ombudsdienst nadat hij in de luren werd gelegd door een ‘helpdeskfraudeur’. Maar overal vangt hij bot. — © Raymond Lemmens

  Sint-Truiden -

  Het jaar was nog maar net begonnen toen Gino Roosen gebeld werd door een vriendelijke dame die hem wilde helpen. Een uurtje later was de man 13.770 euro armer. Gino was het slachtoffer geworden van spoofing.

  Gunter Willekens

  Sources


  Article information

  Author: Gregory Vargas

  Last Updated: 1699214522

  Views: 725

  Rating: 3.7 / 5 (107 voted)

  Reviews: 97% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Gregory Vargas

  Birthday: 1947-05-12

  Address: 0931 Donald Locks Suite 180, Port Sarah, FL 16550

  Phone: +3882212677119204

  Job: Bank Teller

  Hobby: Yoga, Puzzle Solving, Backpacking, Beekeeping, Bird Watching, Bird Watching, Basketball

  Introduction: My name is Gregory Vargas, I am a vibrant, apt, irreplaceable, unwavering, intrepid, proficient, vivid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.