header banner
Default

Wat kunnen we verwachten als Solana Cardano en Dogecoin overtreft?


De toekomst van de Solana koers blijft onzeker. Hoewel er veel enthousiasme rondom het project is, vooral na de recente waardestijging van SOL, tonen diepgaande analyses enkele opmerkelijke inzichten. Er is een duidelijke toename van aandacht voor Solana op social media. Data van het crypto social media analyseplatform LunarCrush bevestigt dit: de betrokkenheid van SOL op diverse platformen is met bijna 30% toegenomen.

Institutionele investeerders

Het is logisch dat Solana aanzienlijk in waarde toeneemt, vooral omdat veel institutionele investeerders interesse hebben getoond in het project. Dit kwam naar voren in een recentelijk gepubliceerd crypto-fondsrapport van CoinShares. In 2023 zag Solana een constante instroom van kapitaal. Alleen al in de afgelopen week hebben grote institutionele investeerders $5 miljoen in Solana geïnvesteerd. De successen van Solana zijn te danken aan verschillende strategische samenwerkingen, waaronder die met Visa, welke snelle en kostenefficiënte transacties mogelijk maakt.

Gratis 10 euro aan Crypto

Wil je de cryptowereld betreden en wellicht Solana of een andere crypto kopen? Dan hebben we geweldig nieuws voor je! Dankzij een speciale deal tussen Newsbit en Bitvavo, een van de meest toegankelijke en gebruiksvriendelijke crypto beurzen in Europa, krijgen onze lezers een exclusieve aanbieding.

Als je je aanmeldt bij Bitvavo via de onderstaande knop, ontvang je niet alleen 10 euro gratis, maar betaal je ook geen handelskosten over je eerste 10.000 euro aan transacties.

Sources


Article information

Author: Tyrone Welch

Last Updated: 1699466282

Views: 1059

Rating: 4.1 / 5 (113 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tyrone Welch

Birthday: 1923-03-16

Address: 19230 Heather Canyon Apt. 963, East Carlfurt, NJ 99527

Phone: +3774920900230303

Job: Blockchain Developer

Hobby: Ice Skating, Sculpting, Chess, Painting, Horseback Riding, Singing, Kite Flying

Introduction: My name is Tyrone Welch, I am a priceless, Determined, enterprising, unguarded, frank, spirited, rare person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.